vineri, 12 mai 2017

Investigatie cu privire la un posibil cartel al medicilor de familie

vineri, mai 12, 2017, 3:00
Stire din categoria Actualitate Comentarii: 0 Comentarii pana acum.


Consiliul Concurentei a declansat o investigatie pe piata serviciilor medicale nedecontate de Casa Nationalã Asigurãri de Sãnãtate (CNAS) si plãtite direct de consumatori, existând suspiciuni privind o posibilã întelegere între medicii de familie pentru stabilirea în comun a tarifelor pentru diverse servicii medicale, se aratã într-un comunicat al institutiei.

Autoritatea de concurentã a demarat aceastã investigatie în urma derulãrii unei anchete sectoriale pe piata serviciilor de asistentã medicalã din România. „În urma indiciilor apãrute în cadrul acestei anchetei sectoriale, Consiliul Concurentei a declansat o investigatie pe piata serviciilor medicale nedecontate de Casa Nationalã Asigurãri de Sãnãtate si plãtite direct de consumatori. Investigatia se referã la o posibilã întelegere anticoncurentialã între Societatea Nationalã de Medicina Familiei si Federatia Nationalã a Patronatelor Medicilor de Familie (inclusiv filialele judetene afiliate acestora) pentru stabilirea în comun a tarifelor pentru diverse servicii medicale care nu sunt decontate de CNAS si care sunt plãtite direct de consumatori”, spun reprezentantii Concurentei. În cadrul investigatiei, au fost efectuate inspectii inopinate la sediile Societãtii Nationale de Medicina Familiei (SNMF) si ale Federatiei Nationale a Patronatelor Medicilor de Familie din municipiul Bucuresti si din tarã. Documentele ridicate în cadrul inspectiilor se aflã în analiza autoritãtii române de concurentã, în cadrul procedurilor specifice investigat iei. Inspectiile inopinate constituie o etapã preliminarã a investigatiei, iar efectuarea lor nu reprezintã o antepronuntare a Consiliului Concurentei în ceea ce priveste existenta unei încãlcãri a Legii concurentei, au subliniat reprezentantii Consiliului. O recomandare importantã a institutiei, în urma anchetei sectoriale, se referã la elaborarea unor reglementãri prin care sã se stabileascã, la nivel national, o listã exhausivã care sã cuprindã serviciile medicale pe care un cabinet medical le poate desfãsura contra cost. În urma finalizãrii studiului privind serviciile de asistentã medicalã, Consiliul Concuren- tei a elaborat si alte recomandãri pentru dezvoltarea acestui sector si pentru îmbunãtãtirea concurentei în domeniu, se mai aratã în comunicat. Astfel, autoritatea de concurentã considerã cã trebuie revizuite prevederile referitoare la stabilirea unui numãr minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie, precum si a reglementãrilor care vizeazã denuntarea unilateralã de cãtre Casa de Asigurãri de Sãnãtate a contractelor încheiate cu cabinetele de medicinã de familie, deoarece acestea pot conduce la eliminarea de pe piatã a unor entitãti care desfãsoarã o activitate liberalã. „Din punctul de vedere al Consiliului Concurentei, principalul aspect care ar trebui sã influenteze alegerea unui cabinet de medicinã de familie este oferta de servicii medicale prestate în cadrul acestui cabinet. Concurenta între cabinetele de medicinã de familie se manifestã cu ocazia alegerii de cãtre pacient a medicului de familie, în func- tie de optiunile proprii, legate, în principal, de elemente ce vizeazã reputatia medicului si pozitia geograficã a cabinetului si ca urmare stabilirea unui numãr maxim de persoane asigurate înscrise la un medic de familie ar fi justificat”, mai spun reprezentantii Consiliului. Conform reglementãrilor în vigoare, Casa de Asigurãri de Sãnãtate poate denunta unilateral contractul încheiat cu un medic de familie organizat sub forma unui cabinet medical individual în cazul în care numãrul de persoane asigurate înscrise pe lista acestuia se mentine timp de 6 luni consecutiv la un nivel mai mic cu 20% din numãrul minim stabilit pe unitate administrativã/zonã urbanã. Ca urmare, stabilirea unui numãr minim de asigurati/medic de familie poate reprezenta restrictionarea, pe o perioadã mare de timp, a dreptului de acces la exercitarea profesiei pentru medicii de familie care vor sã intre în sistem. Mai mult, denuntarea unilateralã de catre casele de sãnãtate a contractelor încheiate cu cabinetele medicale care timp de 6 luni consecutiv au un numãr de persoane asigurate mai mic de 20% din numãrul minim stabilit reprezintã eliminarea de pe piatã a unor entitãti care desfãsoarã o activitate liberalã. De asemenea, Consiliul Concurentei recomandã modificarea prevederilor privind component a Comisiei care stabileste numãrul minim de persoane asigurate înscrise pe listele medicilor de familie din mediu rural si care decide, în fapt, intrarea pe piatã a unor noi medici de familie. În prezent, Comisia are în componentã si reprezentanti ai patronatelor judetene ale medicilor de familie, respectiv asociatiilor profesionale judetene ale medicilor de familie. Autoritatea de Concurentã considerã cã din aceastã comisie trebuie sã facã parte doar reprezentantii caselor de asigurãri de sãnãtate si ai directiilor de sãnãtate publicã, organizatiile profesionale urmând sã aibã doar rol consultativ. Totodatã, în urma analizei modalitãt ilor de contractare a serviciilor medicale de cãtre furnizori cu Casa de Asigurãri de Sãnãtate, Consiliul Concurentei a constatat cã, desi în conformitate cu prevederile legale, furnizorii pot negocia contractele, în fapt negocierea realizatã nu asigurã o flexibilitate adecvatã, astfel încât aceasta sã vinã în întâmpinarea nevoilor furnizorilor. Astfel, contractele încheiate sunt contracte cu clauze prestabilite de cãtre Casa de Asigurãri de Sãnãtate, posibilitatea furnizorilor de a discuta/negocia clauzele acestor contracte, rezumându-se, pe de o parte, la prezentarea unei documentatii care este de asemenea realizatã în baza unor reglementãri legale si, pe de altã parte, la analiza acestei documentat ii. De asemenea, Casa de Sãnãtate este în mãsurã sã impunã furnizorilor încheierea contractelor în anumite conditii. Ca urmare, autoritatea de concurentã recomandã modificarea actelor normative ce se referã la conditiile acordãrii asistentei medicale în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate, în sensul asigurãrii unei flexibilitãti a negocierilor astfel încât aceasta sã vinã în întâmpinarea nevoilor furnizorilor. „La ora actualã, cel mai mic tarif negociat cu unitãtile specializate private pentru consultatiile de urgentã devine tariful la care se contracteazã consultatiile de urgentã la domiciliu cu toti furnizorii. Acceasi procedurã se aplicã si pentru serviciile de transport sanitar neasistat acordate de cãtre unitãtile specializate private, cel mai mic tarif negociat devenind tariful la care se contracteazã serviciile de transport sanitar neasistat cu toti furnizorii. Consiliul Concurentei recomandã ca negocierea tarifelor sã se facã cu fiecare furnizor, având la bazã costurile atât pentru consulta- tiile de urgentã la domiciliu, cât si pentru serviciile de transport sanitar neasistat acordate de unitãtile specializate private”, se mai aratã în comunicat. Cabinetele de liberã practicã care oferã asistentã medico-balnearã si de recuperare îsi pot desfãsura activitatea numai în acele localitãti în care nu existã spitale care au în ambulatoriu astfel de cabinet de specialitate. În acest fel, se creeazã o barierã majorã la intrarea pe piatã, dar si o posibilã restrângere a concurentei. Consiliul Concurentei recomandã, în context, eliminarea acestora.

Studiul realizat de Consiliul Concurentei este supus dezbaterii publice pe pagina web a institutiei timp de 30 de zile.

Articol scris de:Posteaza un comentariu