miercuri, 19 aprilie 2017

Un an de administratie în 14 sedinte

miercuri, aprilie 19, 2017, 3:00
Stire din categoria Local Comentarii: 0 Comentarii pana acum.


Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, si-a prezentat raportul de activitate pe 2016. Pe lângã functionarea institutiei în ansamblu, prioritãtile Primãriei Vaslui au fost, ca si în anii precedenti, investitiile, învãtãmântul, asistenta socialã, Politia Localã etc. Anul trecut, Consiliul Local Vaslui s-a întrunit în 14 sedinte, din care 11 sedinte ordinare, o sedintã extraordinarã si douã sedinte de îndatã. În total, primarul Vasile Pavãl a emis 680 dispozitii.

Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a prezentat in ultima sedintã a Consiliului Local (CL) raportul anual de activitate pe 2016. Documentul priveste starea economicã, socialã si de mediu a municipiului Vaslui. Vasile Pavãl a subliniat faptul cã raportul reprezintã mijlocul prin care contribuabilii vasluienii pot urmãri in ce mãsurã obiectivele propuse au fost atinse, respectand princi – piul transparentei decizionale. În cursul anului 2016, Primãria Vaslui a actionat cu prioritate in vederea dezvoltãrii situatiei economice, in organizarea activitãtii scolilor si grãdinitelor, in amenajarea unor noi spatii de agrement, asigurand astfel vasluienilor conditii decente de petrecere a timpului liber. ìPrimãria Vaslui a asigurat cheltuielile din sectiunea de functionare a bugetului local, atat la nivelul compartimentelor functionale din cadrul institutiei, cat si finantarea cheltuielilor privind acordarea beneficiilor de asistentã socialã, cheltuieli privind unitãtile de invãtãmant, cresele, cantinã de ajutor social, centrele medico-sociale, centrele pentru persoanele de varsta a III-a, Politia Localã. O atentie deosebitã s-a acordat sectiunii de dezvoltare a bugetului local, asigurand finantarea cheltuielilor aferente investitiilor cuprinse in Planul anual de investitii publice, inclusiv asigurarea cofinantãrii locale pentru proiectele cuprinse in Planul Integrat de Dezvoltare Urbanã’, a arãtat Vasile Pavãl. Anul trecut, CL Vaslui s-a intrunit in 14 sedinte, din care 11 sedinte ordinare, o sedintã extraordinarã si douã sedinte de indatã. Cu aceastã ocazie au fost adoptate un numãr total de 112 hotãrari. În urma exercitãrii controlului de legalitate, nicio hotãrare nu a fãcut obiectul atacãrii in contencios administrativ. În anul 2016, Vasile Pavãl a emis 680 dispozitii, documente care au fost comunicate in termenul legal persoanelor interesate. Tot in cursul anului trecut, la registratura Primãriei Vaslui au fost inregistrate 88.393 de scrisori, adrese, cereri si alte documente. Este un volum de muncã imens, avand in vedere cã numai repartizarea corespondentei si expedierea corespondentei a constat in circa 70 de expedieri pe zi. În cursul anului 2016, s-au prezentat pentru inscriere in audiente 77 de persoane, din care 74 persoane s-au adresat lui Vasile Pavãl, iar trei persoane s-au adresat viceprimarului Dragos Cazacu. De asemenea, in anul 2016 au fost preluate si repartizate spre solutionare un numãr de 286 apeluri TelVerde, acestea fiind repartizate cãtre serviciile competente si duse la indeplinire.

Articol scris de:Posteaza un comentariu