joi, 12 ianuarie 2017

Noutãti privind Codul Fiscal cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2017

joi, ianuarie 12, 2017, 2:00
Stire din categoria Local Comentarii: 0 Comentarii pana acum.


Administratia Judeteanã a Finantelor Publice (AJFP) Vaslui informeazã contribuabilii cã în Monitorul Oficial al României nr. 977 din 6 decembrie 2016, a fost publicatã OUG nr. 84/2016, pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul financiar fiscal. Modificãrile Codului Fiscal se aplicã începând cu 1 ianuarie 2017. Noul Cod Fiscal care a intrat în vigoare la începutul anului 2016, contine si reglementãri care devin aplicabile începând cu 1 ianuarie 2017.

Una din principalele prevederi aplicabile din prima zi a acestui an vizeazã reducerea cotei standard de TVA, de la 20% la 19%. Tn ceea ce priveste impozitul pe constructii, acesta a avut ca termen de aplicare panã la data de 31 decembrie 2016. Noile prevederi introduse prin actul normativ vizeazã mai multe capitole. In domeniul impozitului pe profit se introduc reglementãri cu privire la stabilirea anului fiscal modificat, respectiv la conditiile in care, persoanele care au optat pentru un an fiscal diferit de anul calendaristic pot reveni la anul fiscal calendaristic sau pot opta pentru modificarea perioadei anului fiscal modificat. De asemenea, se extinde pe o perioadã nedeterminatã facilitatea profitului reinvestit in echipamente tehnolo – gice, calculatoare electronice si echipamente periferice, masini si aparate de casã, de control si de facturare, in programe informatice, precum si pentru dreptul de utilizare a programelor informatice. Se introduc, totodatã, prevederi referitoare la deducerea cheltuie lilor efectuate cu pregãtirea teoreticã si/sau practicã a elevilor in cadrul invãtãmantului profesional si tehnic, potrivit legii. Nu in ultimul rand, se modificã prevederile actuale, in sensul diminuãrii limitei capitalului social al microîntre prinderilor de la 25.000 euro la 45.000 lei, pentru care se poate aplica optiunea pentru plata impozitului pe profit.

Impozitul pe venit

Se includ in categoria venitu rilor neimpozabile bursele, premiile si alte drepturi sub formã de cazare, masã, transport, echipamente de lucru/protectie si altele asemenea primite de elevi pe parcursul invãtãmantului profesional si tehnic, potrivit reglementãrilor legale in domeniul educatiei nationale. Sunt considerate cheltuieli deductibile la stabilirea venitului net anual determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, cheltuielile efectuate pentru organizarea si desfã surarea invãtãmantului profesional si tehnic, potrivit reglementãrilor legale in domeniul educatiei nationale. Tncepand cu 1 ianuarie 2017, pentru veniturile realizate in anul 2016, plãtitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor nu mai depun formularul 205 – Declaratie informativã privind impozitul reti nut la sursã si cistigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit. De asemenea, se eliminã obligatia depunerii acestui formular si de cãtre plãtitorii urmãtoarelor venituri: din valorificarea sub orice formã a drepturilor de proprietate intelectualã, din pensii, din arendare precum si a persoanelor juridice care au obligatia calculãrii, retinerii si plãtii impozitului datorat de persoana fizicã in cazul asocierilor dintre o persoanã juridicã contribuabil potrivit titlului II – Impozitul pe profit sau titlul III – Impozitul pe veniturile microintre – prinderilor si o persoanã fizicã, care au obligatia depunerii Declaratiei – 112 privind obligatiile de platã a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominalã a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit.

Se abrogã prevederile referitoare la Registrul operatorilor intracomunitari

Se suspendã, panã la data de 31 decembrie 2019, obligatia depunerii declaratiilor informative (cod 392A, 392B, 393). Se modificã prevederile referitoare la mãsurile aplicabile contribuabililor care se reinregis – treazã in scopuri de TVA, dupã ce inregistrarea a fost anulatã de cãtre organele fiscale, in sensul cã: vor factura cu TVA cãtre clienti toate vanzãrile pe care le-au realizat in perioada in care nu au avut cod de TVA, recuperand astfel taxa pe care au colectat-o; pentru cumpãrãrile aferente vanzãrilor efectuate in perioada in care contribuabilii au codul anulat, vor putea deduce TVA dupã reinregistrare; beneficiarii acestora vor putea deduce taxa aferentã cumpãrãrilor efectuate in perioada in care furnizorul a avut codul anulat.

Noutati pentru agricultori

Tncepand cu 1 ianuarie 2017 se introduce regimul special pentru agricultori, persoane fizice, intre – prinderi individuale sau intreprinderi familiale care efectueazã activitãti/servicii agricole prevãzute la art.315? alin.(1),lit.c) si d). Aplicarea regimului special presupune cã agricultorii nu au dreptul sã deducã taxa achitatã sau datoratã pentru achizitii, dar nici nu colecteazã TVA pentru livrãrile de produse agricole rezultate din activitãtile agricole si pentru serviciile agricole. Agricultorii care aplicã regimul special vor fi inscrisi intr-un registru special, iar beneficiarii acestora vor avea obligatia de a mentiona achizitiile efectuate de la agricultori intr-o evidentã distinctã. Cei care in prezent sunt inregistrati in scopuri de TVA pot renunta in favoarea aplicãrii regimului special pentru agricultori. Persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA cãrora agricultorul care aplicã regimul special le livreazã produsele agricole sau le presteazãserviciile agricole, au dreptul la deducerea compensatiei in cotã forfetarã achitatã agricultorului care aplicã regimul special.

Articol scris de:Posteaza un comentariu