Structura anului scolar 2015-2016: 14 septembrie – 17 iunie. Elevii vor avea 34 zile de vacantã

0
109

Anul scolar 2015-2016 va avea 177 zile de cursuri, începând din data de 14 septembrie si pânã în 17 iunie. Prima vacantã va fi între 31 octombrie si 8 noiembrie, pentru învãtãmântul primar, urmatã de vacanta de iarnã – 19 decembrie- 3 ianuarie, intersemestrialã – 30 ianuarie-7 februarie si cea de primãvarã – 23 aprilie-3 mai. Potrivit Ordinului ministrului Educatiei, anul scolar 2015-2016 are 36 de sãptãmâni de cursuri, însumând 177 de zile lucrãtoare, cu exceptia claselor terminale din învãtãmântul liceal, care încheie cursurile în 27 mai 2016 si au patru sãptãmâni pentru examenul de bacalaureat. si pentru elevii clasei a VIII-a, anul scolar are 36 de sãptãmâni, din care 35 de sãptãmâni de cursuri si o sãptãmânã pentru testele de la Evaluarea Nationalã. Cursurile pentru clasa a VIII-a se încheie în 10 iunie 2016. Pentru învãtãmântul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologicã, durata cursurilor este de 37 de sãptãmâni, însumând 181 de zile. Stagiile de pregãtire practicã pentru care au optat absolventii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologicã, cuprind 720 de ore care se desfãsoarã în perioada propusã de unitatea de învãtãmânt organizatoare si aprobatã de inspectoratul scolar, cu respectarea vacantelor. Anul scolar începe în 1 septembrie 2015 si se încheie în 31 august 2016, fiind structurat pe douã semestre. În semestrul întâi, cursurile încep luni 14 septembrie 2015, iar prima vacantã va fi în perioada 31 octombrie – 8 noiembrie, pentru clasele din învãtãmântul primar si grupele din învãtãmântul prescolar. Vacanta de iarnã este programatã de sâmbãtã 19 decembrie 2015 pânã duminicã 3 ianuarie 2016. Din 4 ianuarie pânã în 29 ianuarie 2016 continuã cursurile semestrului întâi, iar vacanta intersemestrialã va începe sâmbãtã 30 ianuarie si se va încheia duminicã 7 februarie. Semestrul al doilea începe în 8 februarie si se încheie vineri 17 iunie, în perioada 23 aprilie – 3 mai 2016 fiind programatã vacanta de primãvarã. Înainte de vacanta de primãvarã, sãptãmâna 18-22 aprilie 2016 este dedicatã activitãtilor extracurriculare si extrascolare, în cadrul programului „scoala altfel: Sã stii mai multe, sã fii mai bun!a. Clasele de învãtãmânt prescolar si primar pot planifica activitãtile din programul „scoala altfela în altã perioadã din semestrul al doilea, dar nu mai târziu de 27 mai 2016. Decizia de schimbare a datei de desfãsurare a programului va fi luatã de consiliul de administratie al unitãtii de învãtã- mânt, dupã consultarea cadrelor didactice Tezele din semestrul întâi vor fi sustinute, de regulã, pânã în 11 decembrie 2015, iar cele din semestrul al II-lea, pânã la data de 20 mai 2016. Din 18 iunie pânã în 4 septembrie, elevii vor fi în vacanta de varã, anul scolar 2016-2017 urmând sã înceapã din 5 septembrie. Elevii nu vor avea cursuri nici în zilele libere stabilite pentru sãrbãtori publice sau religioase. În 5 octombrie, de Ziua internationalã a educat iei si 5 iunie, Ziua învãtãtorului, în unitãtile de învãtãmânt vor fi manifestãri specifice, organizate în timpul programului de lucru, conform planificãrilor fãcute de fiecare unitate de învãtãmânt preuniversitar. „În situatii deosebite, bine fundamentate, în functie de conditiile climaterice locale speciale si de specificul scolii, inspectoratele scolare pot aproba, la cererea conducerii unitãtilor de învãtãmânt, modificãri ale structurii anului scolar stabilite prin prezentul ordin. Solicitarea de modificare a structurii anului scolar se face dupã consultarea consiliului reprezentativ al pãrintilor din unitatea/unitãtile de învãtãmânt respectivã/ respective. Aprobarea modificãrii structurii anului scolar, mentionatã la alin. (1), se acordã în conditiile asigurãrii unui numãr de zile de cursuri cel putin egal cu cel stabilit la art. 1, precum si a posibilitãtii ca toti elevii sã participe, fãrã restric- tii, la examenele si evaluãrile nationale: evaluarea nationalã pentru absolventii clasei a VIII-a, examenul de bacalaureat, examenele de certificare a calificãrii profesionale, examenele de atestare a competentelor, examenele de absolvirea, potrivit ordinului ministrului Educatiei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.