Bilant pozitiv al Evidentei Persoanelor, în 2013

0
215

Din situatiile statistice anuale si evaluãrile aferente, din activitãtile de coordonare, îndrumare si control efectuate conform competentelor legale ale Serviciului Public Comunitar Judetean pentru Evidenta Persoanelor (SPCJEP) Vaslui rezultã, cã bilantul activitãtilor desfãsurate în aceastã perioadã de personalul serviciilor publice comunitare pentru evidenta persoanelor si oficiilor de stare civilã din judetul Vaslui a fost preponderent pozitiv.

În 2013, obiectivul principal care a stat în atentia serviciilor publice comunitare de evidentã a persoanelor din judet, a fost asigurarea stãrii de legalitate pe linie de evidenta persoanelor si de stare civilã, conform prevederilor legale în vigoare. Factorii de decizie au urmãrit si alte activitãti, precum solutionarea tuturor categoriilor de cereri primite cu respectarea prevederilor legale, punând în prim plan calitatea si operativitatea acestora, combaterea birocratiei, asigurarea unui serviciu eficient si profesionist, conform cerintelor actuale, în conditiile în care numãrul de lucrãtori a fost destul de mic la nivel de judet. La ghiseul SPCLEP Vaslui, conducerea Primãriei municipiului Vaslui a asigurat dotarea necesarã pentru functionarea celei de-a doua statii de preluarea imaginii si astfel, la orele de vârf în relatia cu publicul, aglomerat ia a scãzut iar numãrul de cereri acte de identitate a crescut. La SPCLEP Bârlad functioneazã de mai mult timp douã statii de preluarea imaginii, cetãtenii fiind rezolvati în conformitate cu prevederile legale în vigoare. De mentionat cã activitatea de evidentã informatizatã a persoanei a fost organizatã si efectuatã, la nivelul unui judet cu o populatie deservitã de 471.275 de locuitori, conform legislatiei în vigoare, dispozitiilor Directiei de Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date si ale Consiliului Judetean Vaslui, dupã caz. Statistic, activitatea desfãsuratã de lucrãtorii de evidentã a persoanelor în anul 2013 la serviciile publice comunitare de evidenta persoanelor din Vaslui, Bârlad, Husi, Negresti si Murgeni pe linie de evidenta persoanelor se prezintã astfel: au fost editate si eliberate 52.072 de acte de identitate (46.648 în anul 2012), din care 50.707 cãrti de identitate (45.179 în anul 2012) (- 5.677(5.473 în anul 2012) persoanelor cu vârste cuprinse între 14 si 18 ani, 29.639 (25.080 în anul 2012) persoanelor care au avut cãrti de identitate cu termen de valabilitate expirat, 7.110 (6.971 în anul 2012) persoanelor care si-au schimbat domiciliul s.a.) si 1.365 (1.469 în anul 2012) cãrti de identitate provizorii. Totodatã, au fost luate în evidentã la nastere 6.065 persoane (5.132 în anul 2012) si au fost efectuate 40.814 de verificãri în Registrul National pentru Evidenta Persoanelor, Stare Civilã, Pasapoarte pentru clarificarea persoanelor nepuse în legalitate, fatã de 32.145 în anul 2012. Au fost efectuate 140 de actiuni cu statia mobilã, ocazie cu care au fost puse în legalitate un numãr de 989 persoane, au fost efectuate 20 de actiuni în unitãtile sanitare si au fost puse în legalitate 236 persoane, au fost organizate 20 instruiri pentru prevenirea încãlcãrii legii, din care 15 în campania „Fii în legalitate, detine un act de identitate valabil“, sustinutã de Primãria Bârlad. În 2013, au fost actualizate de cãtre Biroul judetean de evidenta persoanelor – Compartimentul informatic al SPCJEP Vaslui 3.948 persoane în registrul judetean de evidenta persoanei, pe baza comunicãrilor trimise de SPCEEPS Vaslui, au fost rezolvate 32.774 de adrese primite de la MAI, agenti economici, persoane fizice, precum si alte ministere, pe linia furnizãrii de date cu caracter personal conform Legii 677/2011, OUG 97/05 republicatã s.a. La nivelul SPCEP s-a finalizat, în cooperare cu structurile de politie, actiunea de verificare si clarificare a persoanelor nepuse în legalitate din perioada 2009-2011, în numãr de 3.867, din care 1.138 au fost puse în legalitate prin eliberarea unui act de identitate, si actiunea de verificare si clarificare a persoanelor nepuse în legalitate din perioada 2006-2008, în numãr de 677, din care 171 au fost puse în legalitate prin eliberarea unui act de identitate s.a, pentru restul luându-se mãsurile necesare conform prevederilor legale în vigoare. La nivelul SPCLEP-urilor din judetul Vaslui se înregistreazã un numãr total de 17.599 persoane care nu au solicitat punerea în legalitate cu acte de identitate, din care 8.442 sunt din anii anteriori. De mentionat cã, din totalul persoanelor nepuse în legalitate, 3.610 sunt la 14 ani iar la expirarea valabilitãtii sunt 13.989, fapt ce a dus la aplicarea unor sanctiuni contraventionale, conform OUG nr. 97/2005 republicatã. Din totalul de 17.599 persoane care nu au solicitat punerea în legalitate cu acte de identitate, 4.091 se aflã în aceastã situatie din motive justificate, cum ar fi plecarea la altã adresã, necunoscutã, plecarea în strãinatate, retinerea/ arestarea, alte cazuri (pentru care s-au întocmit procese-verbale de cãtre structurile de politie).

Pe linie de stare civila…

…au fost desfãsurate 86 de activitãti de îndrumare, coordonare si control la compartimentele de stare civilã din judet, 2.539 avize la dosarele de transcriere, conform Legii 119/96 republicatã si HG 64/2011, a actelor de stare civilã emise de autoritãtile strãine, în registrele de stare civilã, 237 avize la dosarele de rectificare a actelor de stare civilã din judet, 526 extrase de pe actele de stare civilã necesare organelor de stat numai de la exemplarul II al Compartimentului de stare civilã – operãri mentiuni al SPCJEP, 12.558 mentiuni au fost operate pe marginea actelor de stare civilã exemplarul II conform comunicãrilor primite la SPCJEP, 39 atribuiri de numere pentru certificate de divort si, nu în ultimul rând, 21 dosare schimbare de nume. Tot în aceastã perioadã au fost înregistrate la compartimentul de stare civilã din judet 11.360 acte de stare civilã, din care 5.221 acte de nastere, 1.918 acte de cãsãtorie, 4.221 acte de deces. În baza actelor întocmite si la solicitarea cetãtenilor, au fost eliberate 22.432 certificate de stare civilã, din care 13.258 certificate de nastere, 3.828 certificate de cãsãtorie, 5.346 certificate, fiind efectuate mentiunile aferente ori fiind comunicate structurilor competente pentru efectuarea acestora la exemplarul I al actelor de stare civilã. „Reamintim cetãtenilor care au acte de identitate cu termenul de valabilitate expirat, care si-au schimbat domiciliul, numele s.a., cã trebuie sã se prezinte la ghiseele SPCLEP din Vaslui, Bârlad, Husi, Negresti si Murgeni, dupã caz, conform programului afisat la avizier si pe site, cu documentele necesare pentru a solicita eliberarea unui act de identitate în termenul prevãzut de lege, pentru a nu deveni contravenienti, conform legislatiei în vigoare“, a subliniat comisar sef de politie Dorina Rãdãsanu, directorul SPCJEP Vaslui.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.