Vrei sã fii detectiv particular?

1
104

În baza art. 7 din Legea nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular si Hotãrârii Guvernului României nr.1666/2004 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 329/2003, Inspectoratul de Politie al Judetului Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui str. Hagi Chiriac nr. 1, organizeazã examen pentru dobândirea calitãtii de detectiv particular. Tematica pregãtirii de specialitate este afisatã la sediul Inspectoratului de Politie al Judetului Vaslui. Dosarele se depun la Serviciul de Investigat ii Criminale, pânã la data de 25.06.2013. Examenul de atestare se va sustine la sediul IPJ Vaslui, în ziua de 27.06.2013, orele 10,00. Relatii suplimentare se pot obtine la Serviciul de Investigat ii Criminale, telefon 0235/303.159. Conform art. 5 din Legea nr. 329/2003, poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineste urmãtoarele conditii: a) are cetãtenia românã sau cetãtenia unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene ori ale Spatiului Economic European; b) posedã cel putin studii medii si este absolventã a unei scoli postliceale de detectivi sau a îndeplinit functia de politist ori lucrãtor în cadrul unor institutii publice cu atributii în domeniul apãrãrii, ordinii publice sau sigurantei nationale ori este absolventã a unei institutii de învã- tãmânt superior; c) este aptã din punct de vedere medical; d) sã nu fi fost condamnatã pentru infractiuni sãvârsite cu intentie; e) nu desfãsoarã o activitate care implicã exercitiul autoritãtii publice; f) a obtinut avizul inspectoratului de politie judetean sau al Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti, dupã caz; g) a promovat examenul de atestare a calitãtii de detectiv particular, ori detine un certificat de calificare în aceastã profesie sau un atestat similar eliberat în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European.

Acte necesare

Pentru sustinerea examenului de atestare a calitãtii de detectiv particular, cei interesati trebuie sã depunã la sediul IPJ Vaslui urmãtoarele acte:
a) cerere;
b) curriculum vitae;
c) actul de stare civilã, în copie legalizatã;
d) actul de studii, în copie legalizatã;
e) actul de absolvire a unui curs de specialitate, în copie legalizatã;
f) certificate medicale si de testare psihologicã, eliberate de o unitate sanitarã specializatã, respectiv de un laborator autorizat;
g) certificat de cazier judiciar;
h) declaratie din care sã rezulte cã îndeplines te conditia prevãzutã la lit. e);
i) dovada achitãrii tarifului pentru sustinerea examenului de atestare a cunostintelor.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.