Totul despre admiterea la institutiile de învãtãmânt ale MAI

0
214

Politia Românã a anuntat luni cã au început înscrierile institutiile de învãtãmânt proprii si subordonate Ministerului Afacerilor Interne, precum si în institutiile de învãtãmânt ale Ministerului Apãrãrii Nationale si Serviciului Român de Informatii care pregãtesc specialisti pentru MAI.

Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza“ a scos la concurs peste 200 de locuri la admiterea din acest an, iar scolile de subofiteri de la Câmpina si Cluj au disponibile aproape 500 de locuri. Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza“ a scos la concurs 48 de locuri pentru specializarea „Drept“ si 175 de locuri pentru specializarea „Ordine si Sigurantã Publicã“, arma politie. La cele 223 de locuri se adaugã 15 locuri pentru minoritãti, în special pentru romi si maghiari. Scoala de Agenti de Politie „Vasile Lascãr“ din Câmpina are pentru admiterea din acest an 313 locuri, iar Scoala de Agenti de Politie „Septimiu Muresan“ din Cluj- Napoca are 160 de locuri. Cele douã scoli organizeazã concurs de admitere, separat, si pentru câte 15 locuri locuri destinate minoritãtilor, dintre care aproape jumãtate sunt pentru romi. Locuri pentru Ministerul Afacerilor Interne au fost alocate si în institutiile de învãtãmânt ale Ministerului Apãrãrii Nationale. Astfel, la Academia Fortelor Terestre „Nicolae Bãlcescu“ din Sibiu au fost scoase la concurs 25 de locuri, la Academia Fortelor Aeriene „Henri Coandã“ din Brasov – 10 de locuri, la Academia Tehnicã Militarã – 70 de locuri, la Institutul Medico-Militar – 25 de locuri, iar Academia Nationalã de Informat ii „Mihai Viteazul“ a alocat 10 locuri. Pentru învãtãmântul postliceal, Ministerul Apãrãrii a alocat pentru Ministerul Afacerilor Interne 62 de locuri la Scoala Militarã de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Terestre „Basarab I“- Pitesti, 27 de locuri, exclusiv pentru bãrbati, la Scoala Militarã de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Aeriene „Traian Vuia“ – Boboc si opt locuri la Scoala Militarã de Maistri Militari a Fortelor Navale „Amiral Ion Murgescu“. Potrivit Politiei Române, pentru a putea participa la admiterea în institutiile de învãtãmânt ale Ministerului Afacerilor Interne si ale Ministerului Apã- rãrii, candidatii trebuie sã aibã cetãtenia românã si domiciliul în România, sã cunoascã limba românã scris si vorbit, sã aibã capacitate deplinã de exercitiu, sã fie declarati „apt“ din punct de vedere medical, fizic si psihic, sã aibã minimum 18 ani împliniti în cursul anului în care participã la concurs, sã fie absolventi de liceu cu diplomã de bacalaureat, sã nu aibã antecedente penale sau sã nu fie în curs de urmãrire penalã ori de judecatã pentru sã- vârsirea de infractiuni, cu exceptia situatiei în care a intervenit reabilitarea, si sã nu fi fost destituiti dintr-o functie publicã în ultimii sapte ani. Totodatã, candidatii trebuie sã aibã pânã în 27 de ani împliniti în anul participã rii la concursul de admitere, sã fi obtinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media generalã minimum opt, sã nu fi fost exmatriculati pentru abateri disciplinare dintr-o institutie de învãtãmânt si sã aibã înãltimea de minimum 1,70 metri bãrbatii si 1,65 metri femeile. Principalele documente din dosarul de recrutare sunt: cererea de înscriere; declarat ia de confirmare a cunoasterii si acceptã rii conditiilor de recrutare; copii de pe actul de identitate si carnetul de muncã, iar dacã este cazul, si livretul militar; diploma de bacalaureat (original sau copie legalizatã) sau adeverintã pentru absolventii de liceu din anul 2012 si foaia matricolã (original sau copie legalizatã); adeverinta eliberatã de cãtre liceu, în care se mentioneazã media generalã de la bacalaureat, mediile obtinute în anii de studiu, termenul de valabilitate si faptul cã nu a fost eliberatã diploma. Candidatii trebuie sã mai depunã la dosar copii legalizate de pe certificatul de nastere, copii de pe certificatele sotiei/sotului si ale fiecãrui copil, dacã este cazul, certificatul de cãsãtorie, precum si hotãrârile judecãtoresti privind starea civilã, autobiografia si tabelul nominal cu rudele candidatului, fisa de cazier judiciar, certificatul de examinare psihologicã sau nota compartimentului de resurse umane, în cazul în care rezultatele examenului psihologic s-au comunicat pe bazã de tabel nominal, fisa medicalã tip de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne, caracterizarea de la ultimul loc de muncã, respectiv din institutia de învãtãmânt în cazul celor din primul an de la absolvire si trei fotografii 3×4 centrimetri. IMPORTANT: Cererile de înscriere la concursul de admitere în institutiile de învãtãmânt superior pot fi primite de cãtre Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Politie al judetului Vaslui, pânã la data de 14.06.2013. Pentru scolile de agenti de politie, înscrierea se face pânã în 2 august. Detalii suplimentare se pot obtine de la Serviciul Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Politie al judetului Vaslui, 0235/303.130 sau de pe pagina de internet a Politiei Române: www.politiaromana.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.