Pregãtiti-vã dosarele de somaj!

0
147

Nici nu si-au aruncat tocile în aer, de bucurie cã au terminat liceul, cã absolventii de liceu din promotia 2013 pot deja sã se prezinte, în intervalul 1 iunie – 29 iulie, pentru înregistrare ca persoane aflate în cãutarea unui loc de muncã, aceasta fiind etapa prealabilã si obligatorie pentru obtinerea indemnizatiei de somaj.

Potrivit prevederilor legii, absolventii trebuie sã se prezinte la agentiile pentru ocupare în raza cãrora îsi au domiciliul în termen de 60 de zile de la absolvire. În cazul absolventilor de liceu, indiferent de promovarea sau nepromovarea examenului de bacalaureat, termenul de 60 de zile începe pe 1 iunie, având în vedere cã, conform Ordinului nr. 5635/2012 al Ministrului educatiei, cercetãrii, tineretului si sportului, “Cursurile claselor terminale se încheie la data de 31 mai 2013”. În situatia în care unii tineri mai au corigente si nu au situatia încheiatã la toate materiile, acestia vor fi obligati sã se prezinte în interval de 60 de zile de la sustinerea si promovarea examenului de corigentã. În acest sens, adeverinta eliberatã de institut ia de învãtãmânt va specifica data promovãrii examenului de corigentã. În situatia în care un absolvent de liceu nu promoveazã examenul de bacalaureat, indiferent dacã s-a prezentat sau nu la acesta, are dreptul sã se prezinte la agentia de ocupare cea mai apropiatã, în acelasi interval, respectiv 1 iunie – 29 iulie 2013. Dacã un absolvent promoveazã examenul de bacalaureat, are în continuare obligatia sã se prezinte, în intervalul 1 iunie – 29 iulie 2013, deoarece el este considerat absolvent din momentul în care a finalizat anul terminal si are situatia încheiatã la toate materiile. Dacã absolventii aflati într-una din situatiile de mai sus nu se prezintã în interval de 60 de zile de la absolvire (respectiv în perioada 1 iunie – 29 iulie 2013), ei au dreptul sã se prezinte în continuare pentru a se înregistra ca persoane în cãutarea unui loc de muncã, dar nu vor avea dreptul la indemnizatie de somaj. În cazul absolventilor de studii superioare, termenul de 60 de zile în interiorul cãruia trebuie sã se înregistreze la AJOFM Vaslui curge de la finalizarea studiilor anului terminal sau de la data promovãrii examenului de licentã, dacã persoana promoveazã examenul de licentã în termen de 12 luni de la finalizarea studiilor.

Documente necesare

În vederea înregistrãrii la agentiile de ocupare, absoventii trebuie sã prezinte urmãtoarele documente:
???? Actul de indentitate (fotocopie si original);
???? Certificatul de nastere (fotocopie si original);
???? Actul de studii, cu mentiunea cã, pentru absolventii de liceu, din adeverintã trebuie sã rezulte cã data absolvirii anului terminal a fost 31 mai 2013;
???? Adeverintã eliberatã de medicul de familie, din care sã rezulte dacã este “apt de muncã”;
???? Un dosar plic.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.