Proiectele Chevron se supun evaluãrii impactului asupra mediului

1
127

Vineri, 24 mai, la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului (APM) Vaslui s-a întrunit Comisia de Analizã Tehnicã pentru analizarea observatiilor si comentariilor primite la APM, în perioada 8 – 14 aprilie, cu privire la proiectele Chevron. Este vorba despre drafturile deciziilor de încadrare pentru proiectul lucrãri de amenajare si foraj pentru sonda de explorare Popeni 1A, comuna Gãgesti, judetul Vaslui, proiectul lucrãri de amenajare si foraj pentru sonda de explorare Silistea 1A comuna Pungesti, judetul Vaslui, si proiectul de lucrãri de amenajare si foraj pentru sonda de explorare Pãltinis 1A, comuna Bãcesti, judetul Vaslui. Ca urmare a consultãrilor desfãsurate în cadrul sedintei, APM Vaslui a decis ca, la solicitarea ministrului Mediului si Schimbãrilor Climatice, cele trei proiecte al cãror titular este SC Chervron România Explotion And Production se supun evaluãrii impactului asupra mediului. Proiectele deciziilor de încadrare si motivele care le fundamenteazã pot fi consultate la sediul autoritãtii competente pentru protectia mediului, APM Vaslui, din strada Cãlugãreni, precum si la adresa de internet: http://apmvs.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii si observatii la proiectele deciziilor de încadrare în termen de cinci zile de la data publicãrii anunturilor în presã si la sediile primãriilor. “Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveste continutul rapoprtului privind impactul asupra mediului la sediul APM Vaslui, precum si la adresa de e-mail office@apmvs.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data publicãrii anunturilor”, a precizat Mãdãlina Nistor, directorul executiv al APM Vaslui.

1 COMENTARIU

 1. CINE VRE?I S? INFORMEZE CET??ENII ASUPRA OPORTUNIT??II EXPLOAT?RII GAZELOR DE ?IST ?  Presa, televiziunea, Guvernul, Consiliul Jude?ean Vaslui, Consiliul Europei sau  apostolul Pavel ? Dezbaterile publice se fac cu transparen?? ?i cu bun sim?  pentru a fi credibile, nu cu termene, h?r?oage scrise ?i nu la  Bucure?ti sau la sediul Agen?iei pentru Protec?ia Mediului APM Vaslui, de c?tre Comisia de Analiz? Tehnic?. Insitu?ia de stat – APM Vaslu ?i Ministerul Mediului  ?i-au pierdut credibilitatea prin modul duplicitar, ipocrit,demagogic ?i agresiv de promovare a exploat?rii gazelor de ?ist,  atunci când au luat deja hot?rârea de exploatare F?R? s? consulte popula?ia local?. Cu ce mandat , cu ce autoritate ? Pentru c? sunt institu?ii executive ale statului alese democratic ? S? fim serio?i. Alegerile au fost pentru conducerea politic? a ??rii Parlament ?i Guvern ?i nicidecum pentru gazele de ?ist. Politicienii nu au cum s? hot?rasc? în locul popula?iei locale, atunci când s?n?tatea ?i via?a acestora ar putea fi afectat?  printr-un proces tehnologic riscant, care ar putea periclita mediul în care tr?iesc.  Îns??i recomandarea european? de la Bruxelles de s?pt?mâna trecut?,  mai 2013 este de  a se ajusta legisla?ia în domeniu ?i Guvernele ??rilor s? decid? DUP?  informarea ?i consultarea prealabil? a popula?iei. 

  STOP EXPLOAT?RII GAZELOR DE ?IST ! SUNTEM IDIO?II EUROPEI ?
  GUVERNUL ESTE COMPLICE LA CRIM? ÎMPOTRIVA MEDIULUI ?I A S?N?T??II OAMENILOR !
  CUM PO?I OTR?VI P?MÂNTUL DE UNDE OB?II PÂINEA, APA PE CARE O BEI, AERUL PE CARE ÎL RESPIRI ?I VEGETA?IA, POMII CARE Î?I OFER? HRANA ?I AERUL ? 
  Este ca ?i cum ?i-ai otr?vi propria cas? ?i preajm?, locul unde tr?ie?ti ?i pe care îl iube?ti !
  Dou? filme utile pentru l?murirea lucrurilor : Gas land -?ara gazului ?i explicarea frac?ion?rii hidraulice .
  http://www.youtube.com/watch?v=Q9ViypstLm4 -Gaze de ?ist Salva?i România 14.34-de v?zut neap?rat
  http://www.youtube.com/watch?v=kJyZhZcQOLI – GAS LAND 1.42.51
  CULMEA PROSTIEI LA ROMÂNI : S? introduci 260 de substan?e chimice toxice în p?mânt cu 4 – 28 milioane de litri de ap? pentru fiecare pu? forat, pentru A OTR?VI PENTRU TOTDEAUNA SOLUL, APA FREATIC?, AERUL, VEGETA?IA ! 
  Dac? metoda este atât de grozav?, de ce nu se aplic? lâng? un mare ora? de granguri politici -Bucure?ti, Cluj,Timi?oara,Ia?i , Galati ?
  Ar fi mai ieftin ?i problema s-ar rezolva mult mai repede. Într-o s?pt?mân? va c?dea guvernul dup? manifesta?iile de protest din strad? !
  Nu în?eleg cum poate intra în capul oamenilor politici atâta ipocrizie ?i goan? dup? comisioane, bazându-se pe lipsa de informare ?i de reac?ie a popula?iei !
  Niciodat? nu vor proceda astfel englezii, francezii, germanii sau elve?ienii cu propria lor ?ar? !
  CUI VOR CERE SOCOTEAL? URMA?II NO?TRI PENTRU SUTE DE MII DE HECTARE DE P?MÂNT PÂRJOLIT ?I PENTRU MEDIUL DISTRUS IREMEDIABIL PENTRU TOTDEAUNA ? 
  SUNTEM IDIO?II EUROPEI ? FRUMOAS? ?AR?, P?CAT C? E LOCUIT? !
  silvestru

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.