miercuri, 4 iulie 2012

Proiectele pentru combaterea abandonului scolar continuã

miercuri, iulie 4, 2012, 3:00
Stire din categoria Local Comentarii: 0 Comentarii pana acum.


Ieri, Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Vaslui a fãcut bilantul celui de-al doilea an de activitãti derulate ca parteneri în douã ample proiecte, care au ca obiectiv prevenirea si combaterea abandonului scolar în rândul copiilor cu cerinte speciale. Ambele proiecte sunt implementate de Universitatea “Al. I. Cuza” Iasi, în parteneriat cu VIA University College din Danemarca si inspectoratele scolare judetene din Vaslui, Iasi, Botosani, Maramures, Mures si Brãila. În cadrul proiectelor au fost realizate strategii de reintegrare a elevilor, s-a acordat ajutor financiar si, nu în ultimul rând, consiliere pentru copii, elevi si pãrinti.

Proiectul „Salvati Copiii de Abandon si Neintegrare” – SCAN, cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operat ional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane POSDRU 2007 – 2013, se deruleazã pe parcursul a trei ani (2010 – 2013). „Al doilea an de proiect a fost centrat pe activitãti de reintegrare a elevilor aflati în abandon sau risc de abandon scolar, respectând principiul egalitãtii de sanse, de gen si al dezvoltãrii durabile. În toate cele sase judete partenere, cei 1.000 de elevi selectati ca beneficiari ai proiectului au fost organizati în clase-pilot (24 clase a IX-a si 11 clase a XI-a). Echipele pedagogice ale acestor clase au organizat si desfãsurat activitãti de tip after- si outdoor-school, menite sã asigure progresul elevilor atât sub raportul performantei scolare, cât si al abilitãtilor sociale. Programul „Scoalã dupã scoalã” a inclus actiuni de învãtare a limbilor strãine, de TIC, educatie socialã si voluntariat. Beneficiarii, elevi si pãrinti, au avut acces la servicii de consiliere, în sesiuni individuale si de grup, în vederea cresterii stimei de sine, a valorificãrii potentialului creativ si a constientizãrii locului scolii pentru fiecare persoanã, grup, comunitate. În august 2011, 80 de elevi din judetele partenere au participat la tabãra specializatã organizatã la Durãu”, a precizat prof. univ. Laurentiu Soiutu, managerul de proiect, prezent, ieri, la Vaslui. Potrivit acestuia, în cadrul proiectului, prin programe de tip „A doua sansã” au fost acordate 90 de burse cursantilor din Iasi, Vaslui si Brãila, multi dintre ei pãrinti ai elevilor din grupul-tintã, care nu au studiile obligatorii finalizate. Pentru facilitarea accesului pe piata muncii, au fost înfiintate si autorizate, la Iasi, Vaslui si Sighetu-Marmatiei, trei centre de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobândite informal si non-formal. Evolutia elevilor este continuu înregistratã, monitorizatã si amelioratã cu ajutorul PEI (Plan educational individualizat), instrument inovator care se adreseazã profesorilor, elevilor si pãrintilor. În vederea dezvoltãrii capacitãtii profesionale a personalului implicat în prevenirea si combaterea abandonului scolar, peste 200 de cadre didactice au participat, în ianuarie si aprilie 2012, la programele de formare realizate de profesori de la Universitatea „Al. I. Cuza” Iasi si VIA University College Danemarca. Vizitele de studiu ale membrilor echipei de implementare la partenerul transna- tional VIA University College Danemarca, precum si ale colegilor danezi în România, au rolul de a fundamenta studiul comparativ România – Danemarca, pornind de la cunoasterea celor douã sisteme de învãtãmânt si a strategiilor utilizate în prevenirea si corectarea fenomenului de abandon scolar. Al doilea proiect derulat de Universitatea „Al. I. Cuza”, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu aceleasi inspectorate scolare, este intitulat „Cerinte Educationale Speciale pentru Toti – CESPeT”. Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 cu 18.618.602 RON, asistentã financiarã nerambursabilã, si se înscrie în Axa prioritarã 2 „Corelarea învãtãrii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, domeniul major de interventie 2.2 „Prevenirea si corectarea pãrãsirii timpurii a scolii”, cu o perioadã de implementare de 36 de luni (de la 1 august 2010 pânã la 31 iulie 2013). În al doilea an de proiect, eforturile echipei s-au axat pe implementarea activitãtilor de reintegrare a elevilor cu CES aflati în situatii de abandon sau risc de abandon scolar, respectând principiul egalitãtii de sanse, de gen si al dezvoltãrii durabile. Au fost proiectate si derulate programe educationale de tip after-school, activitãti destinate socializãrii elevilor cu CES, de învãtare a utilizãrii TIC, de educatie socialã si voluntariat. Beneficiarii, elevi si pãrinti, au avut acces la servicii de consiliere în sesiuni individuale si de grup, în vederea cresterii stimei de sine, a valorificãrii potentialului creativ si a constientizã rii importantei educatiei. În august 2011, 367 copii si 133 pãrinti au participat la tabãra organizatã la Cãlimãnesti. Evolutia elevilor este continuu înregistratã, monitorizatã si amelioratã cu ajutorul PEI. Proiectul CESPeT a asigurat programe flexibile de educatie de tip „A doua sansã” prin acordarea a 30 de burse cursantilor care nu au finalizat studiile obligatorii. În vederea dezvoltãrii capacitãtii profesionale a personalului implicat în prevenirea si combaterea abandonului scolar, peste 100 de cadre didactice au participat, în ianuarie 2012, la programe de formare derulate în cadrul proiectului.

Articol scris de:Posteaza un comentariu