Bârladul monumentelor închinate eroilor

0
250

În Biserica Ortodoxã Românã, sãrbãtoarea Înãltãrii Domnului (în acest an pe 13 mai) este si ziua dedicatã pomenirii eroilor neamului. Nici Bârladul, un oras care are un trecut încãrcat de spiritualitate si culturã, nu-si poate refuza sau uita istoria. Încã de la începutul secolului XX, în localitate au fost ridicate monumente care au cinstit memoria eroilor bârlãdeni. Putem enumera monumentul eroilor cãzuti în Rãzboiul pentru cucerirea Independentei de stat (1877- 1878), monumentul eroilor dupã campania din Bulgaria (1913), monumentul eroilor C.F.R.-isti cãzuti în timpul Primului Rãzboi Mondial sau monumentul care îl reprezintã pe caporalul Musat cu o grenadã în mânã – singurul care încã mai existã.

Cinstirea memoriei celor care si-au jertfit viata pentru România, protejarea mormintelor lor din tarã sau strãinãtate sunt inerente în obligatia statului si a fiecãrui cetãtean, fiind în primul rând o datorie moralã si mai apoi una cetãteneascã. Grozãvia dezastrului provocat de Primul Rãzboi Mondial a sensibilizat opinia publicã mondialã, comemorarea celor cãzuti pe altarul interesului national (circa 300.000 de soldati români morti) fiind reglementatã juridic. Astfel, în România, la 12 septembrie 1919, a fost înfiintatã Societatea “Mormintele eroilor cãzuti în rãzboi”, sub înalta ocrotire a Reginei Maria si prezidatã de Patriarh. În 1927, prin “Legea asupra regimului juridic al mormintelor de rãzboi din România”, institutia si-a schimbat denumirea în Societatea “Cultul Eroilor”, în 1940 devenind Asezãmântul National “Regina Maria” pentru Cultul Eroilor. Printr-o muncã tenace si entuziastã, Societatea “Cultul Eroilor” a reusit sã amenajeze o multitudine de cimitire si monumente în majoritatea localitãtilor din tarã. În 1948, aceastã organizatie a fost desfiintatã, cultul eroilor rezumându- se la “eroii sovietici si luptãtorii antinazis ti”, chiar si Mormântul Eroului Necunoscut fiind strãmutat, în 1959, din Parcul Carol la Mãrãsesti. În 1975, regimul mormintelor si operelor comemorative de rãzboi a cunoscut o nouã reglementare, rãmasã valabilã pânã în perioada post-decembristã. Actuala Asociatie Nationalã “Cultul Eroilor” este continuatoarea nobilelor traditii de comemorare a eroilor neamului, reînfiintatã prin hotãrârea judecãtoreascã 664/19 noiembrie 1991, sub patronajul Ministerului Apãrãrii Nationale si al Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române.

Monumentele închinate eroilor din Bârlad

În Bârlad, Asociatia Nationalã “Cultul Eroilor” îsi desfãsoarã activitatea în bune conditii începând cu data de 19 iunie 2002. Trebuie subliniat faptul cã locuitorii orasului Bârlad au stiut întotdeauna sã-si respecte fiii, adicã pe cei care au cãzut la datorie atunci când patria le-a cerut-o. Una dintre formele de respect arãtate fatã de eroi a fost ridicarea mai multor monumente în decursul timpului. Însã, din pãcate, din acestea a mai rãmas doar o vagã amintire.

Monumentul eroilor cîzuti în Rîzboiul pentru cucerirea Independentei de stat (1877-1878)
A fost ridicat în anul 1907, find amplasat în fata Scolii Normale “Principele Ferdinand”, prin contributia si la initiativa profesorului de pedagogie Grigore Patriciu. Dupã demolarea în 1965/1967 a ultimelor rãmãsite ale acestei clãdiri emblematice pentru urbea bârlãdeanã, nici din vechiul ansamblu arhitectonic nu a mai rãmas nimic.
Monumentul Eroilor dupa campania din Bulgaria (1913)
La 22 iunie 1914, la ora 9.00, la movila Prodana, de lângã cazãrmi, a avut loc inaugurarea unui monument constând dintr-un stâlp de piatrã, bine lustruit si cu numele ostasilor tutoveni morti în campania din 1913. Cu aceastã ocazie sa tipãrit, pe cheltuiala lui Lupu Costache, o brosurã de 16 pagini pentru a fi împãrtitã în dar tuturor ostasilor din garnizoana Bârlad. Brosura continea un material educativ întocmit de profesorul Gheorghe Alexandrescu de la Liceul “Gh. Rosca Codreanu” intitulat “Cuvântare pentru aniversarea mobilizã rii”.
Monumentul eroilor C.F.R.-isti cazuti în timpul Primului Razboi Mondial
A fost ridicat din initiativa Ateneului C.F.R. si prin contributia personalului ceferist. Respectivul monument a fost dezvelit pe 3 iunie 1924. Din pãcate, a fost demolat în anii 1970, odatã cu începerea lucrãrilor de constructie a noii clãdiri a gãrii.
Monumentul eroilor Regimentului 2 Rosiori Bârlad – disparut dupa 23 August 1944
Istoria unitãtilor militare bârlãdene este plinã de acte de vitejie pe câmpurile de luptã în bãtãliile ce au urmat pentru apãrarea si reîntregirea hotarelor tãrii. În vara anului 1917, când din România rãmãsese doar Moldova, la Bârlad se afla Înaltul Comandament al Armatei Române, în localul Liceului “Gh. Rosca Codreanu”. Soldatii Regimentului 2 Rosiori supranumit “Prunaru” au rãmas în nemurire prin teribila sarjã din 15 noiembrie 1916. Atacul a durat mai putin de un sfert de orã, în care toti au trecut în eternitate în frunte cu bravul lor comandant Gheorghe Naumescu.
Monumentul eroilor Regimentului 52 Infanterie (12 Dorobanti)
Era format dintr-o movilã de pãmânt placatã cu marmurã si avea înscriptionate cadrele militare din aceastã unitate, cãzuti cu arma în mânã în Primul Rãzboi Mondial. Monumentul se înãlta la circa 25 metri si se afla în fata intrãrii principale a unitãtii militare.
Monumentul eroilor-profesori si elevi- cãzuti în Primul Rãzboi Mondial
Monumentul a fost ridicat în fata Scolii de Arte si Meserii. A fost demolat în anii 1970, în locul sãu ridicându-se sala de sport din zona cunoscutã sub numele de “Cetinei”.
STATUIA CAPORALULUI MUSAT – singurul monument care mai existî în Bârladul de astazi
Operã a sculptorului Ioan Dimitriu – Bârlad, statuia cunoscutã si sub numele de “Ultima grenadã a caporalului Musat”, a fost dezvelitã în anul 1927, în fata clãdirii Regimentului 12 Dorobanti “Dimitrie Cantemir”. Pe placa de marmurã albã, aplicatã pe latura din fata soclului, a fost înscris urmãtorul text: “Caporalul Constantin Musat, 1890-1917, cãzut eroic la datorie, apã- rând cu pretul vietii sale pãmântul scump al patriei, în ziua de 14 august 1917, pe frontul de pe Valea Oituzului. Prin rãpãitul asurzitor al armelor se auzea mereu ca o îmbãrbãtare, glasul caporalului Musat: grenade bãieti, dati grenade.” Statui asemãnãtoare, opere ale aceluiasi sculptor, au mai fost dezvelite în localitãtile Brãila si Busteni, diferenta constând în configuratia si înãltimea soclului, înãltimea statuii propriu-zise precum si a datei dezvelirii.

Reportaj realizat cu sprijinul profesorului Marcel Proca,
vicepresedintele Societãtii de Stiinte Istorice-filiala Bârlad.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.